Arbetslivserfarenhet

2018-Nu

Roll & Företagsnamn

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

2016-2018

Roll & Företagsnamn

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

2010-2016

Roll & Företagsnamn

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

2007-2010

Roll & Företagsnamn

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Projektkompetens och Expertis

Expertområden

Projektledning

Produkthantering

Teamledning

Prince2®

PMO

SAFe

Expertområden

Projektledning

Produkthantering

Teamledning

Certifikatets Titel

Certifikatets Titel

Expertområden

Teamledning

Kundservice och PR

Certifikatets Titel


Utbildning

2010-2012

Statligt Universitet

Akademisk Examen

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

2007-2010

Statligt Universitet

Akademisk Examen

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

1999-2001

Statligt Universitet

Akademisk Examen

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.